Działalność

 

            Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych „Hospicjum” im. Matki Teresy w Zabrzu powstało w roku 1994.

            Od roku 2004 posiada kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia, w ramach którego świadczy opiekę domową, a od 2008 roku także opiekę ambulatoryjną w Poradni Medycyny Paliatywnej.

            Od 2005 roku hospicjum posiada status Organizacji Pożytku Publicznego. Możliwe jest przekazywanie naszemu Stowarzyszeniu 1% podatku.

 

Co to jest opieka hospicyjna.

To wszechstronna opieka nad chorym w terminalnej (końcowej) fazie choroby nowotworowej lub niektórych innych chorób. Opieką tą są również obejmowane rodziny pacjentów.

 

Cele opieki hospicyjnej.

- minimalizacja lub w miarę możliwości zniesienie bólu oraz innych dolegliwości fizycznych jak: odleżyny, obrzęki,  zaparcia, nudności, wymioty,  które mogą występować w  przebiegu choroby,

- uwolnienie podopiecznych od samotności, bezradności, bólu psychicznego i duchowego,

- uczynienie ostatniego etapu życia chorych okresem wartościowym, sprawienie aby oni sami czuli się potrzebni i mieli jeszcze możliwość przeżycia pogodnych chwil,

- przygotowanie chorego i jego rodziny do nieuchronnie zbliżającej się śmierci chorego.

 

Formy opieki hospicyjnej.

domowa – polega na wspólnej opiece członków zespołu hospicyjnego i rodziny nad podopiecznym w jego domu,

ambulatoryjna – w hospicyjnej poradni lekarze specjaliści w tej dziedzinie oraz pielęgniarki udzielają porad tym chorym, którzy mogą sami się tam zgłosić,

stacjonarna – opieka jest świadczona całodobowo pacjentom przebywającym w odpowiednio przystosowanych domach  - hospicjach przez wykwalifikowany personel medyczny.

 

Hospicjum im. Matki Teresy zapewnia opiekę domową i ambulatoryjną.

 

Członkowie zespołu opieki domowej:

Lekarz,

Pielęgniarka,

Wolontariusz niemedyczny,

Fizjoterapeuta,

Psycholog,

Kapelan.

 

Warunki objęcia opieką.

- Zgoda na opiekę wyrażona przez pacjenta lub jego opiekuna.

- Skierowanie wydane przez Lekarza Pierwszego Kontaktu do:

1. Domowej Opieki Hospicyjnej,

2. Poradni Medycyny Paliatywnej.

- Potwierdzenie kwalifikacji chorego przez lekarza opieki hospicyjnej.

 

Uwagi

opieka hospicyjną jest bezpłatna,

- hospicjum posiada wypożyczalnię sprzętu medycznego dla swoich podopiecznych,

- opieka nad chorymi jest realizowana zgodnie z wytycznymi NFZ,

- wizyty poszczególnych członków zespołu hospicyjnego uzależnione są od aktualnych potrzeb pacjenta.

 

Przyjmowanie zgłoszeń pacjentów*

W siedzibie hospicjum: Zabrze, ul. Dworcowa 8a

poniedziałek w godzinach 11.00 - 13.00

wtorek w godzinach 11.00 - 13.00

środa w godzinach 11.00 - 13.00

czwartek w godzinach 16 - 18

piątek w godzinach 11.00 - 13.00

       *Godziny dyżurów mogą ulec zmianie. Prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny.

 

Kontakt telefoniczny w godzinach przyjmowania zgłoszeń

tel. 32 271 77 44

kom. 500 082 501

 

Pomóż hospicjum im. Matki Teresy!

zostając wolontariuszem,

 przekaż informacje o hospicjum w swoim środowisku,

wspomóż Stowarzyszenie finansowo.

 

 

Dane teleadresowe

Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych „Hospicjum” im. Matki Teresy

ul. Dworcowa 8a

41 – 800 Zabrze


tel. 31 271 77 44

kom. 500 082 501

 

Rachunek bankowy: 44 1020 2401 0000 0102 0146 1995

KRS:  0000003102

 

www. hospicjum zabrze.pl

e-mail: hospicjumzabrze@wp

 

Nasze Fotki

  • Skałki 1
  • skałki 2
  • skałki 3
  • skałki 4
  • 01
  • 02